Najczęściej zgłaszają się chorzy z chorobami nowotworowymi płuc, guzami, naciekami, drobnokomórkowcami. Ta sytuacja zmusiła mnie do opracowania ziół na zmiany występujące w płucach. Opracowane zioła stanowią cały zestaw immunologiczny, w tym zioła na zmiany lokalne w układzie obronnym płuc, zioła z tropiku, a także inne zalecania, które przynoszą dobre efekty.

Tak wyglądają tęczówki oczu osoby po usunięciu raka płuc. Obecnie OB podwyższone do 48.