Choroby neurologiczne i nerwice

Mogą być to choroby dziedziczne, przekazywane potomstwu, lub spowodowane infekcjami drobnoustrojami, zatruciem odchodami grzybów, bakterii, wirusów. Najczęściej ulega zatruciu lub zanieczyszczeniu centralny system nerwowy (mózg, rdzeń poprzeczny, autonomiczny system nerwowy), co widać w tęczówce oka.

 

Często po kilkumiesięcznym odtruwaniu organizmu system nerwowy się oczyszcza i regeneruje. W pierwszej kolejności odtruwa się całe narządy człowieka, przy pomocy różnych zaleceń, diet i zioło-immunoterapii. Również dzieci, które miały trudności w nauce, po zastosowaniu zioło-immunoterapii uzyskiwały lepsze wyniki w szkole (a tęczówka oka zmieniała się na korzyść).