CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE

Można hamować infekcję i ich różnymi metodami np. dr. Clark lub Rifa oraz terapiami ziołoterapią dietą, różnymi formami klimatycznymi i refleksjotreapią.

Pasożyty, grzyby, bakterie wirusy pierwotniaki nieposiadaną oczu, kończyn ale wykorzystują nasze narządy zmysłu.

Porozumiewają się za pomocą drgań czyli częstotliwości.

 

Mierzonych Hz, khz, Mhz, herc, kiloherc, megaherc.

 

PLEŚNI – 100KHZ

Wirusy – 380khz

Bakterie – 400khz

Płazeńce – 480khz

Tasiemce – 500khz

Roztocza – 700khz