Na ogół zgłaszają się chorzy, którzy już przeszli usunięcie guza mózgu. Przychodzą oni w celu zabezpieczenia się przed nawrotem choroby.
Część chorych zgłasza się z guzami mózgu, które są usytuowane tak, że uniemożliwiają wykonanie zabiegu operacyjnego. Wbrew brzmiącemu groźnie określeniu ‘guz mózgu’ praktyka daje dobre efekty i często przedłużaliśmy życie o kilkanaście lat, a chorzy, którzy nie chodzili, zaczęli sami chodzić bez niczyjej pomocy. Te fakty świadczą o skuteczności immunoterapii.
Czerniaki są to choroby nowotworowe, które nazwałbym złośliwymi bestiami. Tu też mamy bardzo dobre osiągnięcia i przytoczymy przykłady działania w tej chorobie, sposób, jak zatrzymać proces chorobowy (na przykładzie chorych którzy już nie mieli szans w klinikach).
Guzy przesadki w mojej praktyce zdarzały się, choć nie są to częste przypadki. U kobiet objawiały się one zarostem. Pacjentki zapewniano, że nigdy go nie stracą, dopóki nie zastosują zabiegów operacyjnych. Praktyka wykazała, że po zioło-immunoterapii choroba cofnęła się i kobiety te dalej żyją normalnie (więcej informacji w dziale dla niedowiarków).

Tak wyglądają tęczówki oczu osoby z guzem mózgu