Co to jest Immunologia Naturalna?

Immunologia naturalna to inaczej układ obronny człowieka. Ma on za zadanie bronić organizm przed inwazją drobnoustrojów: grzybów, bakterii i wirusów.

Układ obronny, nazywany fachowo układem limfatyczno-chłonnym, pełni dwie funkcje:
obronną (limfatyczną) – wysyła przeciwciała rozpoznawcze w czasie inwazji na organizm wirusów, grzybów, bakterii oraz przeciwciała do walki z nimi;
oczyszczającą (chłonną) – wchłania toksyny z całego organizmu po złej przemianie materii, rozpadzie krwinek. Usuwa toksyny po grzybach, wirusach, bakteriach. Załamanie układu limfatyczno-chłonnego lub osłabienie z różnych przyczyn oznacza proces chorobowy.

Ważnym składnikiem układu obronnego jest płyn limfatyczny – limfa. Zawiera ona przeciwciała do niszczenia wirusów, bakterii i grzybów. Transportuje toksyny po drobnoustrojach. W skład płynu limfatycznego wchodzą:

  • leukocyty – krwinki białe

  • limfocyty – przeciwciała do walki z bakteriami i grzybami

  • monocyty – przeciwciała do walki z wirusami

  • limfocyty T – przeciwciała zwiadowcze

Układy limfatyczno-chłonne poszczególnych narządów

Każdy narząd w organizmie człowieka posiada sieć kanałów limfatycznych i węzłów chłonnych, które mają za zadanie bronić go i oczyszczać. Zaburzenia w układzie limfatyczno-chłonnym danego narządu oznaczają jego proces chorobowy.

Układ obronny płuc: płuca i strefa limfatyczno-chłonna

Immunologiia Naturalna

Ponieważ w sposób naturalny uruchamiam układ obronny. Od 10 lat zajmuje się uruchamianiem i usprawnieniem układu obronnego u osób chorych. W zioło-immunoterapii nie ma znaczenia, jak nazywa się choroba. Jedynym celem jest usprawnienie i uruchomienie układu obronnego. Po przeszkoleniu przez prof. Jana Górnickiego w tej dziedzinie oraz doskonaleniu znajomości wyników analitycznych morfologii krwi i wzoru krwinek białych opracowałem zestawy ziołowe na system limfatyczno-chłonny usprawniające ten system. Z biegiem czasu te zestawy ziołowe udoskonalałem, uzyskując rewelacyjne osiągnięcia w walce z różnymi chorobami, w tym również z chorobami onkologicznymi czyli nowotworowymi. Nie zajmuję się nowotworami lecz układem limfatyczno chłonnym, a choroba nazwana nowotworem cofa się. Jest to metoda uruchomiania układu obronnego sposobami naturalnymi.