Irydologia Komputerowa

Irydologia

jest to metoda, która na podstawie obserwacji tęczówki oka pozwala
ocenić stan układu obronnego człowieka, innych jego układów oraz
narządów. Część chorych korzystających z porad zielarskich
kojarzy brak odporności z przeziębieniem. Z punktu widzenia
anatomii i fizjologii układ obronny jest nie rozłączną częścią
każdego organu i układu organizmu. Proces chorobowy i zaburzenia
organizmu zawsze wywołują reakcję układu obronnego, który wysyła
przeciwciała do danego narządu lub układu.

Analiza Komputerowa

Umożliwia ocenę stanu zdrowia przed zioło-immunoterapią jak i po kuracji. Przedstawia wyniki w formie graficznej dla poszczególnych układów organizmu, uzyskane na postawie zeskanowanego obrazu tęczówki oka. Porównując wydruki z kolejnych wizyt można ocenić skuteczność terapii, można też zapobiegać dużo wcześniej, zanim pojawią się objawy choroby. Bardzo istotne jest, że badana osoba otrzymuje wydruki komputerowe (a nie tylko IRYDOLOG ogląda oko) i ma możliwość przy powtórzeniu badania za kilka miesięcy porównać osobiście wyniki i stwierdzić, czy choroba się rozwija, czy cofa. Szczególnie polecam przeprowadzenie badania irydologicznego u młodych osób i dzieci. Jest ono traktowane jako dokumentacja archiwalna, a po kilku latach porównywane z badaniem kontrolnym, co umożliwi profilaktykę.

Wyniki badań