Co to jest irydologia naturalna?

Irydologia jest to metoda, która na podstawie obserwacji tęczówki oka pozwala ocenić stan układu obronnego człowieka, innych jego układów oraz narządów. Część chorych korzystających z porad zielarskich kojarzy brak odporności z przeziębieniem. Z punktu widzenia anatomii i fizjologii układ obronny jest nie rozłączną częścią każdego organu i układu organizmu. Proces chorobowy i zaburzenia organizmu zawsze wywołują reakcję układu obronnego, który wysyła przeciwciała do danego narządu lub układu.