Nadżerki nowotworowe występują w narządach kobiecych w różnym stopniu zaawansowania. Praktyka wykazała, że najczęstsze przypadki dało się cofnąć. Przy zioło-immunoterapii muszą być stosowane dodatkowo zioła regenerujące błony śluzowe płciowych narządów kobiecych.