O Firmie

Prowadzę porady zielarskie, czyli fitoterapię od roku 1989. Od tego czasu mam bezpośredni kontakt z osobami z różnymi schorzeniami, również ciężkimi. Dzięki propozycji profesora Jana Górnickiego w 1990 roku zmieniłem kierunek ziołoterapii na uruchomienie i usprawnienie układu obronnego czyli immunologicznego.

Długoletnia praktyka pozwoliła mi opracować nową metodę zioło-immunoterapii, która w połączeniu z dietą prowadzą do przywrócenia równowagi biologicznej organizmu i uruchomienia układu obronnego u chorych.

Wieloletnią praktykę połączyłem z wiedzą uzyskaną na kilkuletnich kursach prowadzonych przez lekarzy, z zakresu anatomii, fizjologii, patologii oraz irydologii i elektroakupunktury. Obecny poziom wiedzy w tej dziedzinie pozwala przywrócić do normy lub poprawić zaburzoną morfologię, rozmazy, poziom płytek krwi i OB, również u osób ze schorzeniami ciężkimi, które z powodu złych wyników analizy krwi muszą przerywać chemioterapię i radioterapię. Mam ogromną satysfakcję, że chorzy z chorobami ONKOLOGICZNYMI, np. RAKIEM, korzystający z moich porad, mogą powrócić na dalsze leczenie do klinik medycznych.

Udaje mi się również przywrócić zdrowie poważnie chorym, a niektórym w beznadziejnych przypadkach przedłużyć życie.

W 2000 roku wprowadziłem irydologię komputerową, która analizuje tęczówkę oka oraz tworzy raport obrazujący aktualny stan zdrowia. Jest to istotne uzupełnienie zioło-immunoterapii.

Firma prowadzi również Wydawnictwo “Radość Życia” wydaje książki, broszury, filmy o tematyce terapii naturalnej na bazie ziół.

 

Prawa autorskie

Mapy irydologiczne wykonano na podstawie Bernarda Jensena
Raporty analizy komputerowej powstały na bazie programu Irydology2000 Scanning autorstwa Samuela R. Kennedy Irys Suppiles Australia
Pozostałe materiały są właśnością Immune-Herba.